Magdalena Pastor

Kreatywna nauczycielka wychowania przedszkolnego, animatorka kultury
i instruktorka teatralna