Ewa Mazur

Nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Wspiera podopiecznych w ramach terapii pedagogicznej. Propagatorka oceniania kształtującego