Anna Staręga

Nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie, bibliotekarka.
Twórca marki Akademia Kreatywności. Grafonoterka i trener skutecznej nauki